Sisi Medis: Sahur Dan Berbuka Dengan Kurma

Siapkan kurma dan air untuk sahur Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, نعم سحور المؤمن التمر “sebaik-baik makanan sahur mukmin adalah kurma.” [HR. Abu Dawud II/303, Ibnu Hibban no.223, Al-baihaqiy IV/237, dishahihkan oleh penulis kiab shaum Nabi] Kemudian sabda beliau, تسحروا و لو بجرعة ماء “Bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air”…